Cases

Toekomst van toerisme in gemeente De Fryske Marren: ambitieus en gebiedsgericht

Friese gemeente De Fryske Marren vroeg ZKA Strategy de visie te ontwikkelen op de ontwikkeling van toerisme en recreatie. De gemeente had twee doelen: inhoudelijke richting van de toeristisch-recreatieve ambities en een ontwikkelkader voor nieuwe logiesplannen. Zo schept de visie duidelijkheid voor de samenleving over de koers van de gemeente.

De Fryske Marren

Streefbeeld 2025
Met elkaar stelden we het volgende streefbeeld op: we werken er samen naar toe om de mooiste waterrecreatie-bestemming van de wereld te worden en toerisme en recreatie in De Fryske Marren is in 2025 slim gegroeid.


Deelgebieden

Onze visieaanpak was lean & mean. We werkten actiegericht vanuit de al bestaande conceptnota’s. Daarnaast gingen we het gesprek aan met een diverse betrokken actoren en gemeentelijk specialisten. Zo kregen we de essentie bovenwater. De gemeente is groot in oppervlakte en ze beschikt over diverse marktgerichte deelgebieden: meren, weilanden, bossen, kernen en IJsselmeerkust. De deelgebieden bevatten de ideale schaal om met de ‘mienskip’ toekomstbestendig door te ontwikkelen.

Werkwijzen

We stelden een aantal werkwijzen op die de visie handen en voeten geeft:

  • Bottom-up en gebiedsgericht bijvoorbeeld. Dat houdt niet alleen in dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de lokaal krachtige ‘mienskip’, maar dat ook de gebiedseigen kenmerken optimaal worden benut.
  • Ook stelden we het ontwikkelkader voor logiesaccommodaties op met inhoudelijke richting voor nieuwe logiesaccommodaties.
  • We maakten een uitwerking om de gastvrijheid te verbeteren en de regiomarketing optimaal in te zetten.
  • Tenslotte keken we naar de zogenaamde ‘koppelkansen’; ontwikkelingen in andere sectoren waar toerisme en recreatie een bijdrage aan kunnen leveren.

De visie ligt vanaf 3 januari 2022 ter inzage.

 

Meer informatie
Wouter de Waal w.dewaal@zka-strategy.nl of 06-13227179
Merlijn Pietersma m.pietersma@zka-strategy.nl of 06-81909921

gerelateerd

Onzeopdrachtgevers

Het belang van onze opdrachtgever is vaak groot. En de vraag is complex.
Met onze opdrachtgever vormen we een team. ZKA Strategy geeft richting

Walibi

Walibi

Copncepting en economische haalbaarheid uitbreiding Walibi Village

Kinderdijk

Kinderdijk

Gebiedsperspectief opgesteld voor UNESCO-werelferfgoed Kinderdijk: balans tussen sighseeing en erfgoed.

Recreatiepark TerSpegelt

Recreatiepark TerSpegelt

Bedrijfsvisie geformuleerd met directie en alle medewerkers

Camping Duinoord

Camping Duinoord

topcamping

Qurios

Qurios

Concepting en economische onderbouwing van diverse parken

Wildlands

Wildlands

Opstellen kansenkaart en strategisch plan.

Julianatoren

Julianatoren

Concept en bedrijfsvoering versterken en duurzaam veilig stellen

Provincie Drenthe

Provincie Drenthe

Kwartiermaken en programma-management Vitale Vakantieparken Drenthe

Efteling

Efteling

Strategie voor schaalsprong naar Europese markt aangescherpt

SER Overijssel

SER Overijssel

Mede-opstellen van SER-advies: meer iconische waarde gevraagd (samen met Verheijden Concepten)

Snowworld

Snowworld

Opstellen haalbaarheidsplan logiesfunctie

Gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad

Toeristische visie voor Gemeente Zaanstad (inclusief Zaanseschans)

Center Parcs

Center Parcs

Marktprognose vakantiebugalows

Gemeente Sûdwest Fryslân

Gemeente Sûdwest Fryslân

Gebiedsvisie recreatiegebied De Potten aan het Sneekermeer

Ynbusiness & Toerisme Alliantie Friesland

Ynbusiness & Toerisme Alliantie Friesland

kwartiermaker actieprogramma vitale logiesaccommodatie met ondernemers en overheid