Cases

Hoe kan de logiessector in Súdwest-Fryslân slim groeien?

Door de gemeente Súdwest-Fryslân is ZKA Strategy gevraagd om het ontwikkelkader voor logiesaccommodaties op te stellen. Want de ontwikkeldruk is hoog en de omgevingskwaliteiten zijn kwetsbaar. ZKA Strategy maakt het kader samen met ondernemers, investeerders, gemeente en provincie. Ruimtelijke kwaliteit, diversiteit en maatschappelijk bijdragen zijn sleutelwoorden.

Foto Ontwikkelkader Vitale Logiesaccommodaties Fryslan

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft circa 40 logiesplannen in de planvoorraad. Van flinke hoteluitbreiding tot nieuwe camperplaatsen op een agrarisch erf.
Súdwest-Fryslân is een aantrekkelijk verblijfsgebied voor gasten en investeerders: het Nationale Landschap met diverse van de 11-steden, meren, weiden en IJsselmeerkust maken het geliefd voor water- en landrecreatie.
Tegelijk is de ontwikkeldruk op het landschap en de natuur hoog. Niet alleen vanuit logiesaccommodaties, ook vanuit sectoren als woningbouw en de agrarische sector.

Daarom vroeg de gemeente aan ZKA Strategy om met de logiesondernemers, ontwikkelaars en overheden het ontwikkelkader voor logiesaccommodaties op te stellen. Aan de hand van dit kader krijgen initiatiefnemers nieuwe richting en kunnen procedures versnellen. Tegelijk krijgt de gemeente een handvat om nieuwe logiesinitiatieven af te wegen aan de hand ontwikkelprincipes.

Recent sprak de gemeenteraad opiniërend over de principes van het ontwikkelkader. De oplevering van het kader wordt verwacht in december 2021. Duidelijk is dat er kansen liggen voor logiesaccommodaties die inspelen op (ruimtelijke) kwaliteit, die de diversiteit bevorderen en die de brede welvaart van inwoners van de gemeente vergroten.

Meer informatie:
Merlijn Pietersma, m.pietersma@zka-strategy.nl of 06-81909921

gerelateerd

Onzeopdrachtgevers

Het belang van onze opdrachtgever is vaak groot. En de vraag is complex.
Met onze opdrachtgever vormen we een team. ZKA Strategy geeft richting

Efteling

Efteling

Strategie voor schaalsprong naar Europese markt aangescherpt

Gemeente Sûdwest Fryslân

Gemeente Sûdwest Fryslân

Gebiedsvisie recreatiegebied De Potten aan het Sneekermeer

Wildlands

Wildlands

Opstellen kansenkaart en strategisch plan.

Gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad

Toeristische visie voor Gemeente Zaanstad (inclusief Zaanseschans)

Kinderdijk

Kinderdijk

Gebiedsperspectief opgesteld voor UNESCO-werelferfgoed Kinderdijk: balans tussen sighseeing en erfgoed.

Qurios

Qurios

Concepting en economische onderbouwing van diverse parken

Snowworld

Snowworld

Opstellen haalbaarheidsplan logiesfunctie

SER Overijssel

SER Overijssel

Mede-opstellen van SER-advies: meer iconische waarde gevraagd (samen met Verheijden Concepten)

Julianatoren

Julianatoren

Concept en bedrijfsvoering versterken en duurzaam veilig stellen

Provincie Drenthe

Provincie Drenthe

Kwartiermaken en programma-management Vitale Vakantieparken Drenthe

Recreatiepark TerSpegelt

Recreatiepark TerSpegelt

Bedrijfsvisie geformuleerd met directie en alle medewerkers

Camping Duinoord

Camping Duinoord

topcamping

Ynbusiness & Toerisme Alliantie Friesland

Ynbusiness & Toerisme Alliantie Friesland

kwartiermaker actieprogramma vitale logiesaccommodatie met ondernemers en overheid

Center Parcs

Center Parcs

Marktprognose vakantiebugalows

Walibi

Walibi

Copncepting en economische haalbaarheid uitbreiding Walibi Village