Cases

Focus op hogere toegevoegde waardevoor economie en samenleving

Tijdens het congres van Gastvrij Overijssel op 26 februari 2019 presenteerde de SER Overijssel het advies over de toekomst van toerisme aan de provincie Overijssel. Het verkennende advies geeft aan waar de verbeterruimte voor Overijssel ligt voor de periode 2021 - 2025. ZKA Strategy en Verheijden Concepten ondersteunden de SER Overijssel in de totstandkoming van het advies.

Foto Ser
Versterken en versnellen

De vrijetijdseconomie in Overijssel levert bijna 36.000 banen. Dat is ruim 6 procent van de werkgelegenheid en dit aandeel groeit structureel. De verblijfssector genereert jaarlijks ca. 350 miljoen euro aan verblijfsbestedingen en hierbinnen vormt inkomend verblijfstoerisme dé groeimarkt. Het is de verwachting dat toerisme in Nederland de komende jaren blijft groeien. De SER Overijssel adviseert de provincie om beleidsprioriteit te geven aan het versterken en versnellen van de groeiende vrijetijdssector.

Toegevoegde waarde vergroten

Om toekomstbestendig te blijven zal de toegevoegde waarde van de vrijetijdssector in Overijssel moeten toenemen door nieuwe allianties aan te gaan (cross-overs maken) met iconische omgevingspartners. Zo ontstaat een concurrerende propositie gericht op bestaande en nieuwe markten.

Drie adviezen

SER-Overijssel adviseert de provincie om drie kansen te benutten:

  1. Omgeving: zoek iconische omgevingspartners in andere economische sectoren met potentieel hoge toegevoegde waarde voor toerisme en verbindt ze aan toeristische bedrijven. Dit betekent het maken van cross-overs met (een beperkt aantal) krachtige nieuwe omgevingspartners waardoor de reputatie van gebieden in Overijssel verbetert. De provincie zal hierbij voldoende ontwikkelingsruimte moeten bieden.
  2. Accommodaties: internationale gasten verwachten bijzondere overnachtingsplekken. Zet daarom in op meer differentiatie en versterking van de accommodatie-portfolio. Stem verblijfsformules af op de nieuwe omgevingsiconen en goed bestedende (inter)nationale markten. Zo ontstaat innovatie en verbetering van de productiviteit.
  3. Organisatie: stel een ambitieus provinciaal toerismedoel dat tot bezieling leidt in de hele toeristische sector en daarbuiten. Werk een strategie uit waarin integrale toeristische productontwikkeling en bestemmingsmanagement onderdeel is; leg de focus op het verbinden van accommodaties aan enkele marktgerichte iconische omgevingspartners die ook bij een internationale markt tot de verbeelding spreken. En sluit allianties met werkgevers/werknemers inzake opleiding en veranderende arbeidsmarkt, omdat er de komende jaren voldoende gekwalificeerde en gastvrije medewerkers nodig zijn.

SER Overijssel brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het provinciebestuur van Overijssel over het door de provincie te voeren sociaal-economisch beleid. In SER Overijssel zitten werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen.

Download onder aan de pagina de contouren van het SER Advies Toekomst Vrijetijdseconomie Overijssel en bekijk de video. Binnenkort verschijnt het volledige advies over de toekomst van de vrijetijdseconomie.

Download

 

gerelateerd

Onzeopdrachtgevers

Het belang van onze opdrachtgever is vaak groot. En de vraag is complex.
Met onze opdrachtgever vormen we een team. ZKA Strategy geeft richting

Walibi

Walibi

Copncepting en economische haalbaarheid uitbreiding Walibi Village

Kinderdijk

Kinderdijk

Gebiedsperspectief opgesteld voor UNESCO-werelferfgoed Kinderdijk: balans tussen sighseeing en erfgoed.

Recreatiepark TerSpegelt

Recreatiepark TerSpegelt

Bedrijfsvisie geformuleerd met directie en alle medewerkers

Camping Duinoord

Camping Duinoord

topcamping

Qurios

Qurios

Concepting en economische onderbouwing van diverse parken

Wildlands

Wildlands

Opstellen kansenkaart en strategisch plan.

Julianatoren

Julianatoren

Concept en bedrijfsvoering versterken en duurzaam veilig stellen

Provincie Drenthe

Provincie Drenthe

Kwartiermaken en programma-management Vitale Vakantieparken Drenthe

Efteling

Efteling

Strategie voor schaalsprong naar Europese markt aangescherpt

SER Overijssel

SER Overijssel

Mede-opstellen van SER-advies: meer iconische waarde gevraagd (samen met Verheijden Concepten)

Snowworld

Snowworld

Opstellen haalbaarheidsplan logiesfunctie

Gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad

Toeristische visie voor Gemeente Zaanstad (inclusief Zaanseschans)

Center Parcs

Center Parcs

Marktprognose vakantiebugalows

Gemeente Sûdwest Fryslân

Gemeente Sûdwest Fryslân

Gebiedsvisie recreatiegebied De Potten aan het Sneekermeer

Ynbusiness & Toerisme Alliantie Friesland

Ynbusiness & Toerisme Alliantie Friesland

kwartiermaker actieprogramma vitale logiesaccommodatie met ondernemers en overheid