Visieop de vrijtijdseconomie

Richting geven

Vooral als de belangen groot zijn en de vraag complex. Daar zit onze kennis en drive. 

Toerisme is de sterkste groeisector ter wereld en biedt grote kansen voor Nederland.  Zolang we voor échte oplossingen gaan. Toerisme staat in essentie voor ontplooiing... van bezoekers, bedrijven én bewoners.

De vrijetijdseconomie staat de komende jaren voor een flinke uitdaging. Om te overleven zoeken bedrijven naar toekomstbestendige richting en bestemmingen streven naar balans tussen bezoekers, bewoners, bedrijven en de omgeving. 

ZKA Strategy adviseert over de strategische richting, zodat professionals in toerisme en vrije tijd klaar zijn voor hun toekomst. We beschouwen toerisme als een samengesteld product. 

In onze visie zijn drie ontwikkelprincipes leidend voor een toeristische sector in balans:

 1. Toeristische bestemming als ecosysteem
  In toeristische bestemmingen leveren alle partijen een bijdrage, net zoals soorten in een natuurlijk ecosysteem. Vanuit dit principe werken wij met partijen in toeristische regio's aan het vergroten van hun aantrekkingskracht op de markt. We betrekken alle relevante actoren en werken aan verandering.
 2. Gastgericht en toekomstbestendig 
  De vraag van de gast en maatschappelijke ontwikkelingen vormen het kompas, niet het aanbod. Daarom hebben we het DEBAT-model ontwikkeld. Dit model helpt partijen om in dialoog met elkaar te gaan en om richting te bepalen.
 3. Gepaste groei kan
  Gepaste economische groei van toerisme kan. Toerisme is een middel om leefbaarheid, regionale identiteit en duurzaamheid te vergroten. Gepaste groei betekent slim programmeren en sturen op integrale doelen.

ZKA Strategy
creëert strategie
op maat

Zijn wij de adviseurs die bij jou passen en ben jij de opdrachtgever die bij ons past? Laten we eerst kennismaken en kijken of we de juiste strategische partners voor elkaar zijn.

Neem contact met ons op

 

 • Complex vraagstuk wordt praktisch en hanteerbaar
 • Grote belangen krijgen maatschappelijke acceptatie
 • Eindbeslisser is betrokken
 • Tegen de stroom in als het moet: vrijetijd heeft nieuwe richting nodig