Toeristische bestemmingontwikkelen

Management vanbestemmingen met bezieling

ZKA Strategy hanteert een veranderaanpak die ook voor jouw regio het verschil kan maken. Wij creëren veranderurgentie via het hart en het hoofd door:

 1. Te confronteren met scherpe analyse.
 2. Ambitie te formuleren. Gericht op een nieuwe balans met bijpassende doelen.
 3. Verandering te organiseren. Met aandacht voor mensen, sectorkennis en kennis van verander- en gebiedsprocessen.

 

 

 

Zonder bezieling geen succesvolle gebiedsontwikkeling

Merlijn Pietersma van ZKA Strategy: “er zijn veel rationale methoden, aanpakken en kennis beschikbaar om bestemmingen in ontwikkeling te brengen. Uiteindelijk is er altijd bezieling en bevlogenheid nodig bij de mensen die direct betrokken zijn. Dit zorgt ervoor dat ze handelen vanuit hun overtuiging. Dan gebeuren dingen die niemand voor mogelijk houdt.”

 

Behoefte aan regie, daadkracht en doorzettingsmacht
in regio’s


In toeristische ecosystemen is het nodig dat partijen vanuit een gebiedsoriëntatie handelen. Het ‘managen’ van de toeristische bestemming van verzameling individuele partijen naar een samenhangend toeristisch ecosysteem vraagt een professionele benadering. Eenzijdige besturing van bovenaf is nauwelijks mogelijk en ook niet meer van deze tijd. Tegenwoordig is de organische, participerende, faciliterende, bottum-up-benadering populair. Maar samenwerking moet niet vrijblijvend zijn.

Wij zien dat er steeds meer behoefte is aan regie, daadkracht en doorzettingsmacht in regio’s. Er ontstaan mengvormen waarin partijen beseffen dat ze wederzijds afhankelijk van elkaar zijn en daden willen. Op onderdelen voert de ondernemer de regie, op andere onderdelen de overheid en/of het onderwijs. Recente voorbeelden zijn het (hybride)model Vitale Vakantieparken Drenthe en de netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op

Tools voor succesvol bestemmings-

ontwikkeling

 • Perspectief en visie ontwikkelen
 • Conceptontwikkeling en werven van nieuwe toeristische iconen
 • Programmeren van gepaste groei
 • Bestrijden van invasieve elementen via de aanpak omstreden voorzieningen en programmering
 • Snoeien van niet-vitale (deel)sectoren door transformatie
 • Kapitaliseren van crisis door creativiteit
 • Organiseren van regionaal leiderschap en regie
 • Organiseren van het samenspel als team
 • Organiseren van participatie van bewoners in gastvrijheid

Aan de slag met toeristisch gebiedsmanagement?

 

Laat het ons weten!

Cases

Onzeopdrachtgevers

Het belang van onze opdrachtgever is vaak groot. En de vraag is complex.
Met onze opdrachtgever vormen we een team. ZKA Strategy geeft richting

Walibi

Walibi

Copncepting en economische haalbaarheid uitbreiding Walibi Village

Kinderdijk

Kinderdijk

Gebiedsperspectief opgesteld voor UNESCO-werelferfgoed Kinderdijk: balans tussen sighseeing en erfgoed.

Recreatiepark TerSpegelt

Recreatiepark TerSpegelt

Bedrijfsvisie geformuleerd met directie en alle medewerkers

Camping Duinoord

Camping Duinoord

topcamping

Qurios

Qurios

Concepting en economische onderbouwing van diverse parken

Wildlands

Wildlands

Opstellen kansenkaart en strategisch plan.

Julianatoren

Julianatoren

Concept en bedrijfsvoering versterken en duurzaam veilig stellen

Provincie Drenthe

Provincie Drenthe

Kwartiermaken en programma-management Vitale Vakantieparken Drenthe

Efteling

Efteling

Strategie voor schaalsprong naar Europese markt aangescherpt

SER Overijssel

SER Overijssel

Mede-opstellen van SER-advies: meer iconische waarde gevraagd (samen met Verheijden Concepten)

Snowworld

Snowworld

Opstellen haalbaarheidsplan logiesfunctie

Gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad

Toeristische visie voor Gemeente Zaanstad (inclusief Zaanseschans)

Center Parcs

Center Parcs

Marktprognose vakantiebugalows

Gemeente Sûdwest Fryslân

Gemeente Sûdwest Fryslân

Gebiedsvisie recreatiegebied De Potten aan het Sneekermeer

Ynbusiness & Toerisme Alliantie Friesland

Ynbusiness & Toerisme Alliantie Friesland

kwartiermaker actieprogramma vitale logiesaccommodatie met ondernemers en overheid