Naartoekomstbestendige richting

DEBAT-modelVoer het DEBAT over je richting

Welke megatrends bepalen ons handelen van morgen? Samen met jou maken wij plannen om je bedrijf of regio klaar te maken voor de snel veranderende vrijetijdsomgeving. Bij het maken van visie en strategie zijn wij overtuigd van de kracht van DEBAT. Ondernemers en overheid: waar sta je écht voor?

Door het DEBAT-model van ZKA Strategy kiezen bedrijven en toeristische regio’s voor een toekomstbestendige richting. Klaar voor het verantwoord benutten van de vele kansen die het toenemende toerisme biedt.

Kern van de aanpak vormt het uitwisselen van ideeën via dialoog en debat.
Het goede gesprek moet gevoerd worden. Als onafhankelijke partij begeleidt ZKA Strategy dit gesprek.

DEBAT-model

DEBAT staat voor de beginletters van dé vijf toekomstbestendige richtingen voor bedrijven en regio’s in de vrijetijdseconomie. Iedere richting is gebaseerd op fundamentele megatrends in de samenleving.

 1. Delen
  Benut jouw organisatie de kracht van wederzijdse afhankelijkheid door te delen? Bijvoorbeeld: ideeën, belangen, capaciteit en middelen. Door te delen blijft een gemeenschap van mensen (bedrijven, regio’s) vitaal.

 2. Experimenteren
  Wakkert jouw organisatie vrijheid en creativiteit aan? Daarvoor moet je wendbaar zijn, open staan voor andere ideeën, regels wegnemen, durven falen en vertrouwen geven. Zo ontstaan veelbelovende concepten.

 3. Bijdragen
  Wat draag jij bij aan een bloeiende toeristische regio voor de generaties na ons? Heeft jouw organisatie een duurzame groeiovertuiging? Dat kan door het stellen van circulaire- en duurzaamheidsdoelen en door pragmatisch doen.

 4. Aandacht
  Op welke manier geeft jouw organisatie persoonlijke aandacht aan medewerkers, gasten en bewoners? En hoe voegt jouw organisatie levenskwaliteit toe? Ieder mens wil gezien worden. Dat is een universele behoefte. Dit raakt het bestaansrecht van toeristische bedrijven en regio's.

 5. Technologie
  Maakt jouw organisatie dienstverlenings- en productieprocessen efficiënter en persoonlijker door technologische vernieuwing? In de ideale situatie vergroot technologie de kwaliteit van leven van medewerkers, bezoekers en bewoners.

Uitkomsten voor ondernemers

Door toepassing van het DEBAT-model worden dagelijkse keuzes in de bedrijfsvoering  gemakkelijk. De richting voor de middellange termijn is helder. Het team is betrokken. Het bedrijf is wendbaar en klaar voor de toekomst.

meer weten? Neem contact met ons op

Uitkomsten voor overheid

Dwars door alle (soms tegengestelde) belangen heen is de toekomstbestendige richting duidelijk voor de toeristische bestemming. Door toepassing van het DEBAT-model raken actoren betrokken bij het formuleren van deze gezamenlijke toekomst.

Meer weten? Neem contact met ons op

Ga ook in DEBAT 

Bij het maken van visie en strategie zijn wij overtuigd van de kracht van DEBAT. Door toepassing van het DEBAT-model komen bedrijven en regio’s tot een (nieuwe) richting. Klaar voor het verantwoord benutten van de vele kansen die het toenemende toerisme als sterkste economische groeier van de wereld, u biedt. En opgewassen tegen de bedreigingen van bijvoorbeeld over- en ondertoerisme.

Kern van de aanpak vormt het uitwisselen van ideeën door dialoog en DEBAT tussen directie, bestuur, bezoekers, bewoners, omgevingspartners en financiers. Deze samenstelling is afhankelijk van het doel. Het goede gesprek moet gevoerd worden. Als onafhankelijke partij en met een flinke dosis sectorkennis begeleidt ZKA Strategy deze gesprekken. Samen werken we toe naar een toekomstbestendige richting.

Ook in DEBAT om richting te bepalen? 

neem dan contact met ons op

Onzeopdrachtgevers

Het belang van onze opdrachtgever is vaak groot. En de vraag is complex.
Met onze opdrachtgever vormen we een team. ZKA Strategy geeft richting

Efteling

Efteling

Strategie voor schaalsprong naar Europese markt aangescherpt

Gemeente Sûdwest Fryslân

Gemeente Sûdwest Fryslân

Gebiedsvisie recreatiegebied De Potten aan het Sneekermeer

Wildlands

Wildlands

Opstellen kansenkaart en strategisch plan.

Gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad

Toeristische visie voor Gemeente Zaanstad (inclusief Zaanseschans)

Kinderdijk

Kinderdijk

Gebiedsperspectief opgesteld voor UNESCO-werelferfgoed Kinderdijk: balans tussen sighseeing en erfgoed.

Qurios

Qurios

Concepting en economische onderbouwing van diverse parken

Snowworld

Snowworld

Opstellen haalbaarheidsplan logiesfunctie

SER Overijssel

SER Overijssel

Mede-opstellen van SER-advies: meer iconische waarde gevraagd (samen met Verheijden Concepten)

Julianatoren

Julianatoren

Concept en bedrijfsvoering versterken en duurzaam veilig stellen

Provincie Drenthe

Provincie Drenthe

Kwartiermaken en programma-management Vitale Vakantieparken Drenthe

Recreatiepark TerSpegelt

Recreatiepark TerSpegelt

Bedrijfsvisie geformuleerd met directie en alle medewerkers

Camping Duinoord

Camping Duinoord

topcamping

Ynbusiness & Toerisme Alliantie Friesland

Ynbusiness & Toerisme Alliantie Friesland

kwartiermaker actieprogramma vitale logiesaccommodatie met ondernemers en overheid

Center Parcs

Center Parcs

Marktprognose vakantiebugalows

Walibi

Walibi

Copncepting en economische haalbaarheid uitbreiding Walibi Village