Toeristische bestemmingals ecosysteem

Massa-hotspots

Er zijn toeristische regio’s waar verdringende elementen (invasief) woekeren. Ongeremde vastgoedontwikkelingen, eenzijdige vormen van detailhandel en horeca en ongewenste huisvestingsvormen in verblijfsrecreatie zijn hiervan enkele voorbeelden. De regio's waar dit voorkomt hebben vaak een rijke historie en toerisme is hier vaak al decennia lang onlosmakelijk aan verbonden. Het zijn logische en krachtige ecosystemen met veel toeristische banen en bestedingen. Ze zijn geworteld in regionaal en vaak zelfs landelijk DNA en ze beschikken over een herkenbare (internationale) marktreputatie. Ze zijn in economisch opzicht uiterst succesvol en efficiënt. Toch staat de economische toegevoegde waarde per bezoeker vaak onder druk omdat de massamarkt wordt aangesproken waarin de concurrentie groot is.

 

 

 

Probleem is dat ze zo ‘succesvol’ zijn. Ze worden geteisterd door over-toerisme. Op allerlei fronten is sprake van verdringing en ontwrichting. De balans tussen de omgeving (het toeristische kernproduct) en accommodaties is verstoord door de aanwezigheid van invasieve vormen van vastgoedontwikkeling, eenzijdige vormen van detailhandel en horeca en ongewenste huisvestingsvormen in verblijfsrecreatie.

Opgave: Net als in de natuur is de belangrijkste opgave om de invasieve elementen te bestrijden en omheinen. Vaak kan de toegevoegde waarde per bezoeker omhoog. Dat kan via een waaier aan interventies. Sowieso moet vaak ingezet worden op bevordering van diversiteit om het ecosysteem in balans te brengen voor bewoners, natuur en nieuwe doelgroepen. Dat kan door slimme programmering.

Benieuwd geworden welk type ecosysteemjouw regio is? 

 

Direct contact

Onzeopdrachtgevers

Het belang van onze opdrachtgever is vaak groot. En de vraag is complex.
Met onze opdrachtgever vormen we een team. ZKA Strategy geeft richting

Walibi

Walibi

Copncepting en economische haalbaarheid uitbreiding Walibi Village

Kinderdijk

Kinderdijk

Gebiedsperspectief opgesteld voor UNESCO-werelferfgoed Kinderdijk: balans tussen sighseeing en erfgoed.

Recreatiepark TerSpegelt

Recreatiepark TerSpegelt

Bedrijfsvisie geformuleerd met directie en alle medewerkers

Camping Duinoord

Camping Duinoord

topcamping

Qurios

Qurios

Concepting en economische onderbouwing van diverse parken

Wildlands

Wildlands

Opstellen kansenkaart en strategisch plan.

Julianatoren

Julianatoren

Concept en bedrijfsvoering versterken en duurzaam veilig stellen

Provincie Drenthe

Provincie Drenthe

Kwartiermaken en programma-management Vitale Vakantieparken Drenthe

Efteling

Efteling

Strategie voor schaalsprong naar Europese markt aangescherpt

SER Overijssel

SER Overijssel

Mede-opstellen van SER-advies: meer iconische waarde gevraagd (samen met Verheijden Concepten)

Snowworld

Snowworld

Opstellen haalbaarheidsplan logiesfunctie

Gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad

Toeristische visie voor Gemeente Zaanstad (inclusief Zaanseschans)

Center Parcs

Center Parcs

Marktprognose vakantiebugalows

Gemeente Sûdwest Fryslân

Gemeente Sûdwest Fryslân

Gebiedsvisie recreatiegebied De Potten aan het Sneekermeer

Ynbusiness & Toerisme Alliantie Friesland

Ynbusiness & Toerisme Alliantie Friesland

kwartiermaker actieprogramma vitale logiesaccommodatie met ondernemers en overheid