Toerisme groeit...

In 2030 worden iedere nacht in ons land 100.000 rolkoffers meer opengeritst, dit betekent ruim 30% meer toeristische en zakelijke overnachtingen. Problematisch is dat de groei niet gelijkmatig over Nederland verdeeld zal zijn.

Tot COVID-19 opdook 

Plotseling nauwelijks of geen enkele omzet meer. Het coronavirus veroorzaakt wereldwijd een economische crisis van ongekende omvang. Geen sector blijft gespaard. Gasten, bedrijven en overheden zoeken naarstig naar manieren om de shock te boven te komen. In korte tijd ontstaan naast problemen ook oplossingen die voorheen onmogelijk waren.

Toeristisch herstel met perspectief 

Wij waren er al van overtuigd dat het anders moest met toerisme en recreatie en dat de consument soms nog nauwelijks toegevoegde waarde ervaart. De coronacrisis vormt een aanleiding om toerisme en recreatie anders in te richten met een nieuwe balans tussen welzijn en hogere toegevoegde waarde. Daar ligt de herstelkans voor bedrijven om betere bedrijfsresultaten te behalen. En de kans voor bestemmingen om meer draagvlak voor recreatie en toerisme te krijgen met toekomstbestendige banen.

ZKA Strategy ontwikkelde een unieke aanpak gebaseerd op antropologische inzichten: van ‘lock-down’ naar ‘open-up'. Wilt u deze aanpak ontvangen en weten wat het voor u kan betekenen? Bel met Merlijn Pietersma op 06 8190 9921 of Wouter de Waal op 06 1322 7179.

 

Wat wij doen?

 

Met ZKA Strategy

naar

toekomstbestendigebedrijven en bestemmingen

ZKA Strategy vindt dat in de sector gewerkt moet worden aan toekomstbestendige bedrijven en bestemmingen. Daarom adviseren en bedenken wij samen met ondernemers en overheden plannen om bedrijven en regio’s in balans te brengen in de nieuwe realiteit. Met tal van bedrijven, sectoren en bestemmingen werken we aan:

  • begeleiding van ondernemingen bij het overleven en nieuwe richting kiezen
  • het aanpassen van het pakket aan noodmaatregelen. Vooral gericht op het brengen van financiële rust én stimuleren van vernieuwing
  • het opstellen van regionale / provinciale Herstelplannen
  • het vervullen van de rol van Kwartiermaker bij het bouwen en uitvoeren van Herstelplannen
  • begeleiding van brainstormsessies en verzorgen van webinars

Richting bepalen door DEBAT te voeren

Welke megatrends bepalen ons handelen van morgen? Te vaak laten mensen en organisaties zich leiden door de waan van de dag. Te vaak mijden ze het maken van échte keuzes. Bij het maken van visie en strategie zijn wij overtuigd van de kracht van DEBAT. Ondernemers en overheid: waar sta je écht voor? Bepaal jouw toekomstbestendige richting.

 

debat-model

Strategiemakersin vrijetijd

Wij adviseren toonaangevende bedrijven in de vrijetijdssector bij het bepalen van richting en de juiste acties. En we adviseren toeristische regio’s door het ontwikkelen van gebiedsvisies met concrete maatregelen. Onze adviseurs zijn deskundig op inhoud en weten hoe veranderprocessen verlopen.

onze visie

 

cases