Toerisme groeit...

In 2030 worden er iedere nacht in ons land 100.000 rolkoffers meer opengeritst. Dit betekent ruim 30% meer toeristische en zakelijke overnachtingen. Problematisch is dat de groei niet gelijkmatig over Nederland verdeeld zal zijn.

... de regionale verschillen  zijn groot

Onevenwichtige groei leidt vooral in de kustprovincies en de grote steden tot over-toerisme: kwaliteitsverlies, lage bedrijfsmarges en overlast voor bewoners. Kijk maar hoe het toerisme uit de hand loopt. Tegelijk hebben veel andere regio’s juist behoefte aan meer toeristen. Een paradox. Toerisme is uit balans geraakt.

Toerisme in balans

Met ZKA Strategy worden vragen bij de wortel aangepakt.
Het is tijd voor échte oplossingen.
Toerisme betekent ontplooiing… voor bezoekers, ondernemers én bewoners.
ZKA Strategy herstelt samen met jou de balans.

Wat wij doen?

Met ZKA Strategy

naar

toekomstbestendigebedrijven en bestemmingen

ZKA Strategy vindt dat in de sector gewerkt moet worden aan toekomstbestendige bedrijven en bestemmingen. Daarom adviseren en bedenken wij samen met ondernemers en overheden plannen om bedrijven en regio’s in balans te brengen met de snel veranderende vrijetijdsomgeving.

Richting bepalen door DEBAT te voeren

Welke megatrends bepalen ons handelen van morgen? Te vaak laten mensen en organisaties zich leiden door de waan van de dag. Te vaak mijden ze het maken van échte keuzes. Bij het maken van visie en strategie zijn wij overtuigd van de kracht van DEBAT. Ondernemers en overheid: waar sta je écht voor? Bepaal jouw toekomstbestendige richting.

 

debat-model

Strategiemakersin vrijetijd

Wij adviseren toonaangevende bedrijven in de vrijetijdssector bij het bepalen van richting en de juiste acties. En we adviseren toeristische regio’s door het ontwikkelen van gebiedsvisies met concrete maatregelen. Onze adviseurs zijn deskundig op inhoud en weten hoe veranderprocessen verlopen.

onze visie

 

cases