Toerisme groeit...

In 2030 worden iedere nacht in ons land 100.000 rolkoffers meer opengeritst, dit betekent ruim 30% meer toeristische en zakelijke overnachtingen. Problematisch is dat de groei niet gelijkmatig over Nederland verdeeld zal zijn.

Tot COVID-19 opdook 

Nu is de wissel meedogenloos omgezet. De ene sector bloeit als nooit tevoren, de andere ervaart een complete catastrofe. Het verschilt per deelsector, per gebied en per branche. Leiders in toerisme en recreatie staan voor complexe keuzes. Van het op korte termijn overleven, tot het zoeken naar andere langetermijnperspectieven. Nu ontstaat ook een reflectiemoment. Om nieuwe prioriteiten te stellen, nieuwe concepten te ontwikkelen en zo toekomstbestendig te worden.

Toeristisch herstel met perspectief 

Na crisis komt vooruitgang

De toegevoegde waarde van de vrijetijdssector staat onder druk. De afgelopen jaren was voor velen een race naar maximale volumes en minimale kosten. Voor de consument betekent dit drukte, wachtrijen, beperkte ruimte en voorverpakte belevenissen.

Maar na elke crisis is er vooruitgang. Het is nu tijd om de focus te verleggen naar de waarden die de bezoeker nastreeft. Denk aan: aandacht, échtheid, ruimte, autonomie en verantwoorde producten en diensten. Bedrijven en bestemmingen die deze waarden op een onderscheidende wijze verzilveren zijn toekomstbestendig. Zij dragen bij aan het geluk van mensen. In onze ogen is dit dé herstelkans voor bedrijven om betere bedrijfsresultaten te behalen. En de kans voor bestemmingen om meer draagvlak voor recreatie en toerisme te krijgen. Dit vraagt visie en lef van ondernemers en bestuurders.

 

Wat wij doen?

 

 

 

 

In deze video deelt Merlijn Pietersma drie tips voor ondernemers in vrijetijd.

De video is opgenomen tijdens de MarketingOost Symposiumweek (25 november 2020).

Toerisme als Ecosysteem 

Sommige bestemmingen zijn gericht op massa’s bezoekers met een eenzijdig motief. Deze bestemmingen zijn extra kwetsbaar in crisistijd. Andere regio's of steden zijn verouderd en missen perspectief. Échte oplossingen ontstaan door toerisme- en recreatieclusters te zien als een ecosysteem.

 

Natuur als inspiratiebron voor florerend toerisme

 

Na grondig onderzoek en casestudies ontwikkelde ZKA Strategy samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen het ecosysteem-model voor toerisme en recreatie. Toepassing van dit model maakt grote en kleine bestemmingen veerkrachtig. Wij denken daarbij vanuit vier ecosysteem-principes: diversiteit, verbondenheid, draagkracht en antropogeniteit. Toepassing van dit model draagt bij aan een gebalanceerde bestemming die gedragen wordt door ondernemers, bewoners en bezoekers.Toeristische Ecosystemen

Floreren met het DEBAT-model

Welke ‘Chefsachen’ hebben de komende jaren prioriteit in uw bedrijf of bestemming? Welke megatrends bepalen uw succes van morgen? Breng ook focus aan en maak échte keuzes met uw bestuur, directie of managementteam. Verbind de identiteit van uw bedrijf of bestemming aan de megatrends van morgen. Het DEBAT-model van ZKA Strategy helpt bij het maken van visie en strategie. Praktisch, creatief en onderbouwd.

 

debat-model

Met ZKA Strategy

naar

Florerende bedrijven en bestemmingen 

Floreren. Dat is onze missie. De weg er naar toe is onze deskundigheid. Met beslissers binnen bedrijven en overheden werken we aan nieuw perspectief, nieuwe richting en acties om bedrijven en bestemmingen te laten floreren. We doen dit door:

  • ontwikkelen van bedrijfsconcepten
  • begeleiding van bedrijven bij het overleven en kiezen van nieuwe richting
  • ontwikkelen van bestemmingen en clusters als ecosysteem
  • keynotes, webinars en modereren van brainstormsessies

onze visie

 

cases