Toerisme groeit...

In 2030 worden iedere nacht in ons land 100.000 rolkoffers meer opengeritst, dit betekent ruim 30% meer toeristische en zakelijke overnachtingen. Problematisch is dat de groei niet gelijkmatig over Nederland verdeeld zal zijn.

Tot COVID-19 opdook 

Sinds de uitbraak zijn er sectoren in de vrijetijdssector waar alle omzet is weggevallen. Anderen draaien goed door en soms zelfs beter dan voorheen. Nu gaat het om herstel. Hoe beperken we de schade? Maar hoe maken we gebruik van de situatie om daadwerkelijke veranderingen te versnellen en de urgentie om te zetten in actie? Wilt u meer weten? Bel met Merlijn Pietersma op 06 8190 9921 of Wouter de Waal op 06 1322 7179 en wij sturen onze 'herstelaanpak' naar u toe. Daarin leest u wat wij verwachten dat er gaat gebeuren en hoe wij denken dat regio's en bedrijven het beste kunnen handelen in deze gecompliceerde tijd.

Toeristisch herstel met perspectief 

Wij waren er al van overtuigd dat het anders moest met toerisme en recreatie en dat de consument soms nog nauwelijks toegevoegde waarde ervaart. De coronacrisis vormt een aanleiding om toerisme en recreatie anders in te richten met een nieuwe balans tussen welzijn en hogere toegevoegde waarde. Daar ligt de herstelkans voor bedrijven om betere bedrijfsresultaten te behalen. En de kans voor bestemmingen om meer draagvlak voor recreatie en toerisme te krijgen met toekomstbestendige banen.

ZKA Strategy ontwikkelde een unieke aanpak gebaseerd op antropologische inzichten: van ‘lock-down’ naar ‘open-up'. Wilt u deze aanpak ontvangen en weten wat het voor u kan betekenen? Bel met Merlijn Pietersma op 06 8190 9921 of Wouter de Waal op 06 1322 7179.

 

Wat wij doen?

 

Toerisme als Ecosysteem 

Nog voor de uitbraak van COVID-19 was het helder; de vrijetijdssector is uit balans. Sommige gebieden worstelen met grote aantallen bezoekers, terwijl een paar kilometer verderop elke bezoeker welkom is. Sommige gebieden trekken vooral bezoekers uit Aziatische landen, andere regio's of steden gaan gebukt onder een verouderd aanbod en missen perspectief. En dat ligt nooit aan één speler. Want toerisme is een 'samengesteld product' waar de gast al naar gelang de situatie zijn eigen versie van samenstelt. ZKA Strategy heeft samen met het Nederlands instituut voor Ecologie in Wageningen een aanpak ontwikkeld om gebieden evenwichtig te ontwikkelen. Waardoor zij minder kwetsbaar zijn voor externe veranderingen. Zodat zij in balans zijn met de omgeving en bewoners en bijdragen aan het gebied in plaats van de kracht te besmeuren door onevenwichtige ontwikkelingen.

Toeristische Ecosystemen

Richting bepalen door DEBAT te voeren

Welke megatrends bepalen ons handelen van morgen? Te vaak laten mensen en organisaties zich leiden door de waan van de dag. Te vaak mijden ze het maken van échte keuzes. Bij het maken van visie en strategie zijn wij overtuigd van de kracht van DEBAT. Ondernemers en overheid: waar sta je écht voor? Bepaal jouw toekomstbestendige richting.

 

debat-model

Met ZKA Strategy

naar

Toekomstbestendigebedrijven en bestemmingen

ZKA Strategy vindt dat in de sector gewerkt moet worden aan toekomstbestendige bedrijven en bestemmingen. Daarom adviseren en bedenken wij samen met ondernemers en overheden plannen om bedrijven en regio’s in balans te brengen in de nieuwe realiteit. Met tal van bedrijven, sectoren en bestemmingen werken we aan:

  • begeleiding van ondernemingen bij het overleven en nieuwe richting kiezen
  • het aanpassen van het pakket aan noodmaatregelen. Vooral gericht op het brengen van financiële rust én stimuleren van vernieuwing
  • het opstellen van regionale / provinciale Herstelplannen
  • het vervullen van de rol van Kwartiermaker bij het bouwen en uitvoeren van Herstelplannen
  • begeleiding van brainstormsessies en verzorgen van webinars

onze visie

 

cases